Các loại dị năng - Tâm Hồn Đẹp

Các loại dị năng - Avatar

Đọc Truyện

Đọc Truyện Nghe Truyện Audio

Trong từ khóa truyện dị năng thì “dị có nghĩa là lỳ dị là khác thường, năng có nghĩa là năng lực”. Vậy “dị năng” có nghĩa là những năng lực khác thường, đặc biệt. Truyện dị năng chính là thể loại truyện thường có những nhân vật sở hữu những năng lực siêu nhiên mà người thường không thể nào có.

1. Dị năng giả tự nhiên

Dị năng giả tự nhiên là những dị năng giả có thể khống chế được những nguyên tố tự nhiên như: hỏa, thủy, phong, băng, lôi, quang, độc, mộc, thổ,... Ở thời mạt thế, những người dị năng giả tự nhiên chính là những kẻ mạnh nhất. Không ít thủ lĩnh căn cứ cùng đội trưởng của những đội ngũ nổi tiếng có năng lực là dị năng giả tự nhiên.

Trong toàn bộ các dị năng thì có bốn dị năng hiếm nhất nhưng cũng có thể coi là mạnh nhất. Đó là dị năng hệ lôi, dị năng hệ băng, dị năng hệ hỏa biến dị và dị năng hệ niệm lực. Những dị năng này còn hiếm hơn cả dị năng không gian dự trữ.

Dị năng hệ lôi là dị năng có lực sát thương cao nhất, rộng nhất, nguy hiểm nhất. Sự tàn phá của dị năng hệ lôi là vô địch, không có bất cứ dị năng nào khác có thể sánh được.

Dị năng hệ băng là dị năng toàn diện nhất, hoàn hảo nhất, không có điểm yếu. Khả năng tấn công chỉ sau dị năng hệ lôi, khả năng phòng thủ thì tương đương với dị năng hệ kim cứng rắn, khả năng ám kích không hề thua dị năng hệ độc.

Dị năng hệ hỏa biến dị là một loại dị năng vô cùng đặc biệt và ít thông tin nhất. Mặc dù tính chất của dị năng này vẫn là hỏa nhưng dị năng hệ hỏa bình thường không thể sánh bằng. Lực sát thương của dị năng hệ hỏa biến dị hoàn toàn không thua kém dị năng hệ băng, thậm chí còn có phần âm độc hơn.

Dị năng hệ niệm lực là dị năng không thiên về chiến đấu như ba dị năng trên nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Đã có không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng dưới những ảo ảnh, khống chế mà dị năng giả hệ này niệm lực tạo ra. Hơn nữa, dị năng giả hệ niệm lực càng mạnh thì càng có thể tạo ra nhiều năng lực khác như đọc suy nghĩ, như xuyên thấu,...

2. Dị thân dị năng

Dị thân dị năng là các dị năng gây biến đổi cấu trúc gen gây ra sự vượt trội so với những thuộc tính khác.

Phần lớn sẽ biến đổi về các thuộc tính: Sức mạnh, Nhanh nhẹn, Thể chất, Trí lực, Thời gian phục hồi, Thay đổi 5 giác quan...

Đặc biệt là dị năng về mắt - thần mâu thường được tác giả buff mạnh nhất, hầu như nó bao gồm toàn bộ các loại dị năng từ tự nhiên đến đặc biệt: hỏa, băng, ảo thuật, thời gian, không gian...

3. Dị năng giả đặc biệt

Dị năng giả đặc biệt chính là dị năng giả có dị năng không xếp vào hai loại dị thân cũng như tự nhiên. Số lượng của họ rất ít, năng lực cũng đa dạng, không có mặt bằng chung. Có những năng lực vô cùng mạnh, nhưng cũng có năng lực vô cùng yếu. Ví dụ như dị năng giả niệm lực có khả năng tạo ảo giác, khống chế,... hay là dị năng giả thời gian, không gian, linh hồn, tinh thần cũng đều là dị năng giả thuộc hệ đặc biệt, dị năng giả hóa đá,...