Thế Giới Hoàn Mỹ

Câu nói hay trong Thế Giới Hoàn Mỹ - Avatar -

Một hạt bụi nhưng có thể lấp biển, một cọng cỏ lại chém sạch nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt long trời lở đất. Quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc san sát, Chư Thánh tranh bá, Loạn Thiên động địa. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm? Một thiếu niên từ bên trong Đại Hoang đi ra, hết thảy bắt đầu từ nơi này.


-

Chẳng qua là một khối xương mà thôi, Chí tôn không phải tự phong mà được, không phải do một khối xương quyết định, mà là do bản thân từng bước đạt được.


-

Anh Minh Thần Vũ, Quang Minh Chính Đại.

Nắm Búa Nơi Tay, Ta Có Thiên Hạ.Xem tóm tắt truyện Thế Giới Hoàn Mỹ tại đây