Đế Bá

Câu nói hay trong Đế Bá - Avatar -

Gà đất chó sành không đủ thành đạo, không phục thì đến cắn ta đi


-

Thế gian quá phồn hoa ,

Đại đạo quá cô tịch ,

Có ai có vốn liếng càn quét thiên hạ ,

Lại có ý định nguyện lặng lẽ trông coi một cái tiểu viện trong một thời gian dài tịch mịch đâyXem tóm tắt truyện Đế Bá tại đây