Câu nói hay trong truyện Phàm nhân Tu Tiên
Phàm nhân Tu Tiên
Vong Ngữ

“Lần này quả thật quá hiểm ! Chính mình vẫn còn suy nghĩ chưa đủ chu toàn, nhất định phải nhớ kỹ lần giáo huấn này, nhất định không làm chuyện ngu xuẩn không thể kiếm được chỗ tốt như lần ày nữa. Người khác muốn chết muốn sống là chuyện của bọn họ, liên quan gì đến mình.”

Câu nói hay trong truyện Đại Đạo Triều Thiên
Đại Đạo Triều Thiên
Miêu Nị

Ta chính là kiếm.

Ngàn dặm giết một người, mười bước không muốn đi.

Ngàn dặm giết một người, mười bước không được đi.

Ngàn dặm giết một người, mười bước? Không được!

Ta chính là kiếm, kiếm chính là ta.

Đại Đạo Triều Thiên, tất cả chấp nhất kiếm.

Câu nói hay trong truyện Ngã Dục Phong Thiên
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ căn
Một đời người luôn luôn có lựa chọn, cho dù là sai hay đúng, cứ đi tiếp, một số năm sau khi quay đầu lại, sai có lẽ đều không phải là sai, đúng cũng có lẽ đều không phải là đúng…. Cần gì phải khổ não, cần gì phải mê mang, hết thảy cứ đi tiếp. Bởi vì, không có sai, nơi nào sẽ có đúng? Đạo lý giống nhau, khi không có đúng thì tại sao có thể có sai?
Câu nói hay trong truyện Song kiếm
Song kiếm
Hà tả

Ngươi có thể vì tiền mà vứt bỏ nữ nhân, có thể vì nữ nhân mà vứt bỏ bè bạn, có thể vì bè bạn mà vứt bỏ thần binh, lại có thể vì thần binh mà vứt bỏ tiền

Câu nói hay trong truyện Vô Tiên
Vô Tiên
Duệ Quang

Truy phong vạn lý hành, tịch mịch khán thương khung.

Bôi tửu thiên thu khứ, thiên ngoại vô tiên tung.

Câu nói hay trong truyện Tiên nghịch
Tiên nghịch
Nhĩ căn

“Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!”