Câu nói hay trong truyện Cầu Ma
Cầu Ma
Nhĩ căn

- Thế giới của ta lần nữa trở về màu đen, không có thanh âm của nàng, không còn trời xanh, không còn mây trắng. Có chỉ là hư vô, cô độc, lạnh lẽo, nước mưa, bông tuyết, gió rét xương, còn có thân thể đau đớn vô tận và để người đáng ghét bên cạnh hấp thu hơi thở. Và thời gian trôi qua, không biết bao nhiêu năm tháng, bên tai thanh âm năm đó không còn xuất hiện nữa. Thời gian của ta từ nay trước sau như một đen tối.
- Ta muốn mở mắt ra, ta nhất định phải mở mắt, bởi vì ta phải đi tìm muội, tìm trời xanh thuộc về ta, tìm màu trời xanh còn có thanh âm vui vẻ đó.
- Ta muốn đứng dậy, vì năm tháng dài dặc trôi qua không có tin tức của muội, muội ở đâu, em gái của ta, có khỏe không?
- Ta muốn mở miệng nói chuyện, bởi vì ta phải đi chất vấn tất cả, bây giờ muội thế nào rồi? Muội đừng trở thành như ta vậy.
- Bởi vì muội là trái tim của ta. Năm đó hai đứa trẻ bị Đế Thiên ôm trở về, sống là muội, chết là ta

Câu nói hay trong truyện Phàm nhân Tu Tiên
Phàm nhân Tu Tiên
Vong Ngữ

“Thế gian vạn vật không gì không thể giao dịch, chỉ là nhìn đồ vật giao dịch, có thể hay không làm cho đối phương động tâm thôi!”

Câu nói hay trong truyện Tru tiên
Tru tiên
Tiêu đỉnh

Tam sinh tam thế vĩnh đọa Diêm La
Chỉ vi tình cố tuy tử bất hối
Dịch thơ:
Ba đời bảy kiếp mãi đày Diêm La
Chỉ vì tình yêu chết không hối hận

Câu nói hay trong truyện Dị Thế Tà Quân
Dị Thế Tà Quân
Phong Lăng Thiên Hạ

Bất hối thử sinh chủng thâm tình

Cam nguyện cô lữ tự phiêu linh

Trường hận uyên lữ duy mộng lí

Trữ phụ thương thiên bất phụ khanh

Tạm dịch:

Một đời ôm chặt mối tình thâm,

Cam nguyện đày thân nơi đất khách,

Tình trường vạn lý đành chôn mộng,

Thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng

Câu nói hay trong truyện Đế Bá
Đế Bá
Yếm Bút Tiêu Sinh

Thế gian quá phồn hoa ,

Đại đạo quá cô tịch ,

Có ai có vốn liếng càn quét thiên hạ ,

Lại có ý định nguyện lặng lẽ trông coi một cái tiểu viện trong một thời gian dài tịch mịch đây

Câu nói hay trong truyện Ngạo thế cửu trọng thiên
Ngạo thế cửu trọng thiên
Phong Lăng Thiên Hạ

Nhất kiếm hoành tuyên nhân thế gian
Cai sát tắc sát mạc vi nan
Huyết hải tự hữu quang minh lộ
Bạch cốt thượng hạ giai hữu thiên.
 
Cửu tiêu vân trung Mạc Khinh Vũ
Tam sinh lộ thượng khả Bổ Thiên
Âm dương nhu tích kiều dung Thiến
Tà khí lẫm nhiên mạc vọng ngôn.

Quỳnh Hoa - Vân Tà ngọc vũ trung
Vô Thương vô ngân trữ vô hám
Khắc Địch chế thắng tâm hữu tẫn
Nhất kiến ma tâm thận giao Đàm.

Cửu cửu quy nhất chung hữu thì
Bát khai vân vụ hựu nhất sơn
Bất tri thử sinh hữu cùng tẫn
Mạc yếu khinh tín cửu trọng thiên.