Câu nói hay trong truyện Phàm nhân Tu Tiên
Phàm nhân Tu Tiên
Vong Ngữ

Thanh quang thu vào, hiện ra một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thanh niên, người mặc thanh bào khuôn mặt phổ thông

Các hạ bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy quá trễ sao!?

Bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy chậm sao? Ta để ngươi đi rồi sao?

Không bằng các hạ xem như cái gì đều không có phát sinh quay đầu bước đi như thế nào

Câu nói hay trong truyện Mao sơn tróc quỷ nhân
Mao sơn tróc quỷ nhân
Thanh Tử

Đa tình e tổn tu hành, nhập thiền lại sợ khuynh thành dở dang
Thế gian sao vẹn đôi đàng, Như Lai không phụ mà Nàng cũng không..

Câu nói hay trong truyện Kiếm lai
Kiếm lai
Phong hỏa hí chư hầu


   Thế nhưng là ta chính là ngoài miệng nói như vậy nói, kỳ thật ta đều nhanh thương tâm chết rồi. Ta kỳ thật hận không thể toàn bộ Đảo Huyền Sơn, toàn bộ Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều biết ta thích cái cô nương kia. Sau đó ta chỉ hi vọng trời đất này chỉ như vậy một cái cô nương, thích ta ...

Câu nói hay trong truyện Mao sơn tróc quỷ nhân
Mao sơn tróc quỷ nhân
Thanh Tử

Tình tới chỗ sâu cô độc
Duyên tới duyên đi lại cô đơn
Hồn phi phách tán không nơi đến
Ngàn năm chờ đợi công giã tràng
Gặp nhau là duyên
Hết duyên chớ cưỡng cầu!

Câu nói hay trong truyện Quỷ bí chi chủ
Quỷ bí chi chủ
Ái tiềm thủy đích ô tặc

Vận mệnh luôn luôn khó mà đoán trước, dù ai cũng không cách nào biết sau một khắc giáng lâm trên người chúng ta rốt cuộc là cái gì, niên kỷ càng lớn, thấy qua sự tình càng nhiều, ta càng có thể cảm nhận được làm nhân loại yếu ớt cùng bất lực.

Câu nói hay trong truyện Ngạo thế cửu trọng thiên
Ngạo thế cửu trọng thiên
Phong Lăng Thiên Hạ

Kim sinh vi quân vũ,sinh sinh vi quân vũ
Thiên chiết tâm bất biến,vạn tử do bất khổ !
Dịch thơ :
Trọn kiếp vì chàng mà múa
Sống vì chàng chỉ có chàng thôi
Dù cho vật đổi sao dời
Vạn lần chết cũng không lời oán than!