Thế Giới Hoàn Mỹ

Câu nói hay trong  - Avatar

Một hạt bụi nhưng có thể lấp biển, một cọng cỏ lại chém sạch nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt long trời lở đất. Quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc san sát, Chư Thánh tranh bá, Loạn Thiên động địa. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm? Một thiếu niên từ bên trong Đại Hoang đi ra, hết thảy bắt đầu từ nơi này.

Xem toàn bộ câu nói hay trong Thế Giới Hoàn Mỹ tại đây