Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Câu nói hay trong  - Avatar

Hắc ma ám trúc cô

Độc khách độc sát thiên cơ lệ hùng đồ

Mặc đao thiên hào tà công tử

Mộng lạc quỳnh hoa thiên bất như

Xem toàn bộ câu nói hay trong Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên tại đây