Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Câu nói hay trong  - Avatar

Cho dù trên đời này không có Thiện, thì Ác vẫn là Ác, cho dù người trong thiên hạ toàn Ác, lấy Ác làm Thiện, ta vẫn kiên trì với bản thân mình. Đạo chi sở tại, cho dù đối mặt ngàn vạn người, ta vẫn dũng cảm tiến lên!

Xem toàn bộ câu nói hay trong Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân tại đây