Kiếm Lai

Câu nói hay trong  - Avatar

    Trần Bình an uống rồi một ngụm rượu lớn, mắt say lờ đờ mông lung, nhưng là một đôi tròng mắt, thanh tịnh thấy đáy, như khe suối u tuyền, vui vẻ, thương cảm, tiếc nuối, vui vẻ, đều đang chảy, mà lại sạch sẽ, chỉ nghe thiếu niên lắc đầu cười nói: "Ưa thích một người, dù sao cũng phải để nàng vui vẻ đi, nếu như cảm thấy ưa thích ai, ai liền nhất định phải đi cùng với mình, đây là thích không?"

Xem toàn bộ câu nói hay trong Kiếm Lai tại đây