Đấu La Đại Lục

Câu nói hay trong  - Avatar

Nếu có một ngày 

Có rất nhiều người muốn giết muội.

Những kẻ đó 

Huynh đều đánh không lại.

Vậy phải làm sao?

Vậy thì mời bọn họ

Bước qua xác ta trước

Xem toàn bộ câu nói hay trong Đấu La Đại Lục tại đây