Đấu La Đại Lục

Câu nói hay trong  - Avatar

Tương lai, nếu con thật sự có thể gặp được nam nhân mà mình thích, vậy, hãy bắt hắn dùng chiếc lược này chải đầu giúp cho con. Tóc của người con gái, trong cả cuộc đời, chỉ có một nam nhân mới có thể giúp nàng chải đầu, mẫu thân chúc phúc cho con. Hy vọng có một ngày, con có thể tìm được nam nhân chải tóc cho mình

Xem toàn bộ câu nói hay trong Đấu La Đại Lục tại đây